Bạn đang ở: Nha Khoa SPDịch VụChỉnh RăngDịch VụChỉnh răngPhụ huynh cần lưu ý những thói quen xấu liên quan đến sự phát triển của răng, mặt.

Những trẻ khoảng 7 tuổi nên khám định kỳ tại Bác sĩ chỉnh nha,để có thể phát hiện những tật hay thói quen xấu ảnh hưởng tới khung xương và răng sau này.Các trường hợp hô hay móm liên quan đến sự phát triển của xương thì có thể tiến hành điều trị sớm,với những khí cụ chức năng để hạn chế sự trầm trọng của bệnh lý và đơn giản hoá sự điều trị sau này.  

chức năng điều trị sớm.