Bạn đang ở: Nha Khoa SPBảng Giá
I.Chữa Răng      
1.Nội nha ( chữa tuỷ) Răng cửa, Răng cửa sữa   300.000/1R
Răng cối nhỏ, Răng cối sữa   380.000/1R
Răng Cối Lớn   440.000/1R
Gắn pin   200.000/1R
2.Trám thẩm mỹ Trám răng trước thẩm mỹ   240.000/1R
Trám cổ răng   210.000/1R
Đắp mặt răng   300.000/1R
3.Trám răng sau Trám răng sau thẩm mỹ   240.000/1R
Trám răng sau thẩm mỹ ( răng chữa tuỷ)   300.000/1R
Trám Amalgam   240.000/1R
Trám GC   170.000/1R
II.Nhổ Răng Tiểu Phẫu      
1.Nhổ Răng Răng Cửa   150.000/1R
Răng khôn,(không tiểu phẩu)   250.000/1R
Răng  sau   180.000/1R
2.Tiểu Phẫu Răng Khôn,Răng Ngầm,Cắt Xương   900.000 - 1.200.000/1R
Tiểu Phẩu Cắt Chóp + Ghép Xương
( Thêm  01 Răng Kế Cận: 600.000đ)
1.200.000/1R
Cắt Lợi Trùm    300.000/1R
III.Phục Hình      
1.Tháo lắp Hàm 1 Răng (Bảo hành 3 năm)   400.000/1R
Hàm 2 Răng Trở Lên( Bảo hành 3 năm)   200.000-300.000-500.000/1R
Răng Tạm   100.000 - 200.000/1R
Răng Sứ(Bảo hành 3 năm)   600.000/1R
Khung thường   1.100.000/1Khung
Khung titan   2.500.000/1khung
Vá Hàm 200.000 (tự cứng)
400.000 (nhựa nấu)
Móc thẩm mỹ   400.000/1móc
Hàm Biosoft bán hàm(chưa có răng)   1.200.000/1hàm
Hàm Biosoft toàn hàm(chưa có răng)   2.000.000/1hàm
Tấm lưới   400.000/1tấm
Móc liên kết   2.500.000/1móc
Răng sứ trên móc liên kết   1.200.000/1R
Đệm hàm nhựa mềm   1.500.000/1 hàm
Đệm hàm nhựa nấu   600.000/1 hàm
2.Cố định Răng Sứ Cercon( Bảo hành 7năm)   4.000.000đ/ 1 R
Mão kim loại+Răng chốt   680.000/1đv
Veeneer sứ(chỉ làm cho răng trên)   900.000/1đv
Răng sứTitan(Bảo hành 5 năm)   2.300.000/1đv
Răng sứ kim loại quý   theo giá thị trường
Răng sứ   1.200.000/1đv
Cùi giả   320.000/1đv
Gắn răng chốt + Mão Sứ   150.000/1đv
Implant 14.579.600/1trụ
19.161.760/1trụ
25.826.720/1trụ
Ghép Xương   2.707.640
Ghép Xương + Nâng Xoang Kín   4.373.880
Ghép Xương  + Nâng Xoang Hở   8.746.000
Cắt cầu, Mão,Tháo Chốt   150.000/1đv
       
IV.Nha Chu Cạo Vôi Răng   120.000/2 Hàm
Đánh Bóng   80.000/2 Hàm
Điều Trị Viêm Nướu   200.000/2 Hàm
Nha Chu Viêm   150.000/1R
V.Tẩy Trắng 1 Cặp Máng Tẩy   600.000đ
Tẩy Trắng 2 Hàm   1.800.000/2 Hàm
Ống tẩy trắng   300.000/ống
Gắn Hạt Kim Cương   480.000đ/ Hạt
VI. Chỉnh Hình      
1.Điều trị khớp cắn+RLCN KTDH Máng Nhai   2.200.000/ 1 máng
2.Chỉnh hình toàn diện Mắc cài kim loại   25.000.000đ/2 hàm
Mắc cài sứ   35.000.000/2 hàm
Mắc cài tự khóa    35.000.000/ 2 hàm
Sử Dụng minivis   2.500.000/Trụ
Sử Dụng Khí Cụ Ngoài Mặt   4.000.000/Ca
3.Chỉnh hình can thiệp ở trẻ em Cắn Chéo Răng Cửa 1 R 2.200.000đ
2 R 2.800.000đ
3 R - 4 R 3.800.000đ
Kéo Khít Khe Hở Răng Cửa   2.200.000đ
Bộ Giữ Khoảng Cố Đinh   1.200.000đ/ bộ
Khí Cụ Chức Năng:monoblock và Traine   4.000.000 đ/ bộ
       

 Ghi chú: giá chưa có thuế (VAT 10%), bảng giá trên áp dụng cho toàn bộ hệ thống nha khoa SP. Song Phát.